Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz sie w dziale: Instrukcja korzystania z katalogu

Katalog OPAC

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KATALOGU ELEKTRONICZNEGO MBP W SZCZECINIE
Adres katalogu bibliotecznego https://katalog.mbp.szczecin.pl

Pasek (1) z podstawowymi narzędziami ułatwiającymi czytelnikowi pracę z katalogiem:

 •   szukaj wg - powrót do strony głównej OPAC-a;

 •  nowości - przegląd nowości w bibliotece z ostatnich 30 dni;

 •   strategia - przejście do strony budowania i modyfikacji strategii wyszukiwawczych;

 • zakładce tej istnieje możliwość ograniczenia strategii wg wielu znaków miejsca (położenia) i lokalizacji. 

 •  Konto (widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników) (3) - konto użytkownika, opisane w rozdziale Konto czytelnika;

 •  Zamówienia (widoczne jedynie dla zalogowanych czytelników) (3) - strona z wykonanymi wcześniej zamówieniami gotowymi do wysłania

 •  - Zaproponuj zakup (widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników) (3) - funkcjonalność umożliwiająca zaproponowanie zakupu konkretnego tytułu do konkretnej filii bibliotecznej

 •  - wielkość czcionki: mała, średnia i duża

 •  - kontrast: standardowy, czarno-biały, żółto-czarny i czarno-żółty. 

 •   schowek - przechowywane są w nim zapisane tymczasowo wyniki wyszukiwania;

 •  pomoc - instrukcja do katalogu;

 •  Informacje biblioteki - ważne informacje, które biblioteka chce przekazać czytelnikom.

Katalog można przeglądać:

LOGOWANIE:

A by się zalogować korzystamy z opcji "Loguj" widocznego w prawym górnym rogu strony internetowej.

Dane potrzebne do logowania:

 • numer karty bibliotecznej - ostatnie cyfry,

 • hasło – wygenerowane jednorazowo, należy zmienić podczas pierwszego logowania.

W przypadku kiedy Czytelnik zapomina hasło, w formatce logującej umieszczono odnośnik do opcji PRZYPOMNIJ HASŁO, w celu identyfikacji należy wpisać numer karty czytelnika i dane osobowe takich jak: imię, nazwisko oraz numer PESEL).


Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych za pomocą klawisza "Wyślij" zostanie przesłany do Czytelnika e-mail z hasłem nadawanym. Po wprowadzeniu nowego hasła i załogowaniu się do systemu Czytelnik zostanie przekierowany na stronę, gdzie należy samodzielnie zmieniać hasło.WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW:

 • katalog można przeszukiwać w oparciu o następujące indeksy (1): tytuł, osoba, hasło przedmiotowe, słowo z opisu bibliograficznego, roku wydania, UKD, instytucji, ISBN, serii,

 • narzędzia pozwalają ograniczyć wyszukiwanie według wybranych typów dokumentów (3). Domyślnie zaznaczony jest zbiór Książki. Jeżeli np. chcemy przeszukiwać bazę książki mówionej zaznaczamy Dokumenty Dźwiękowe,

 • w oknie wyszukiwania złożonego możemy łączyć indeksy dzięki operatorom logicznym (2): I, LUB, OPRÓCZ

W odpowiedzi na zadane pytanie zostanie wygenerowane okno z liczbą wyszukanych dokumentów (1) oraz z listą uzyskanych odpowiedzi

Przy każdym dokumencie widoczna jest ikona (2) dzięki której bez przechodzenia do opisu bibliograficznego widać typ dokumentu. Po zaznaczeniu jednego lub większej liczby opisów, za pomocą dostępnych narzędzi (4) możemy:

 •  Drukuj wyniki wyszukiwania ;

 •  Zapisz wyniki wyszukiwania na dysku w postaci pliku html;

 •  Wyślij wyniki wyszukiwania mailem;

 •  Dodaj wyniki wyszukiwania do schowka;

 •  Zapisz wyniki wyszukiwania jako strategię.

 • powrót do listy wyszukanych dokumentów

 • przyciski nawigacji do przewijania stron

Zalogowany użytkownik będzie miał ponadto przy pozycjach, które można zamówić lub zarezerwować, odpowiednie komunikaty (3).

 •  Zamów dokument do wypożyczenia;

 •  Zarezerwuj wypożyczony, udostępniony lub w opracowaniu dokument;

 •  Przedłuż rezerwację dokumentu;

 •  Zrezygnuj z zamówienia do wypożyczenia;

 •  Zrezygnuj z rezerwacji dokumentu.

ZAMÓWIENIA:

Zamawiać dokumenty może wyłącznie czytelnik zalogowany. Zamówienie dotyczy jedynie dokumentów o statusie dostępne.

Akcja oznaczona ikonką pozwala na zamówienie dokumentu w interesującej filii bibliotecznej - należy wybrać miejsce dostarczenia. Zamówienie następuje po zastosowaniu klawisza Zamów.Wyświetli się nowy ekran – należy zaznaczyć dokument (1) oraz WYSŁAĆ ZAMÓWIENIE (2).


UWAGA CZYTELNIKU

Koniecznie WYŚLIJ ZAMÓWIENIE! Jeżeli tego nie zrobisz zamówienie zostanie anulowane.

Podanie adresu e-mail spowoduje przesłanie informacji o realizacji zamówienia.

Zamówiony dokument czeka w filii na odbiór tydzień, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

Zamówione dokumenty można sprawdzić na koncie.

REZERWACJE:

W przypadku, gdy dokument jest WYPOŻYCZONY lub jeszcze W OPRACOWANIU, na ekranie pojawia się - akcja Zarezerwuj .3 OPCJE REZERWACJI:

Możliwa jest rezerwacja (1):

 1. dowolnego dokumentu – bierzemy pod uwagę wszystkie egzemplarze przyłączone do danego opisu bibliograficznego, z dowolnej filii,

 2. wybranego dokumentu (jednego lub kilku dokumentów) – o określonym nr inwentarzowym,

 3. wg agendy (filii) na opis bibliograficzny, lecz z zawężeniem do wybranych filii.Czytelnik może określić datę ważności rezerwacji poprzez klawisz Zmień datę (2) oraz miejsce w kolejce (4).Klawisz Rezerwuj (3) – wyświetla się komunikat z POTWIERDZENIEM REZERWACJI - oznacza to wpis na listę oczekujących na dokument, można sprawdzać swoją aktualną pozycję w kolejce (1) w formatce Rezerwacja na swoim koncie.

Możemy zrezygnować z rezerwacji lub przedłużyć termin (2)

Jeżeli zarezerwowany dokument zostanie zwrócony automatycznie pojawi się na koncie Czytelnika w zakładce "zamówione dokumenty”, system zmieni "rezerwację" na "zamówienie" i zostanie wysłany e-mail z informacją, iż dokument czeka tydzień. Po tym czasie zostaje anulowane zamówienie!

PROLONGATY – SAMODZIELNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU DOKUMENTU

Aby prolongata była możliwa, muszą być spełnione warunki (1):

Prolongatę można wykonać:

 • najpóźniej na dzień przed upływem terminu zwrotu,

 • max. 2 razy,

 • każdorazowo o miesiąc.

Prolongata jest niemożliwa jeżeli:

 • dokument jest zarezerwowany przez innego czytelnika,

 • czytelnik zalega z opłatami,

 • czytelnik przekroczył termin zwrotu wypożyczonych dokumentów,

 • przekroczono limit prolongat,

 • czytelnik ma zablokowane konto z innego powodu.

Prolongować można wszystkie dokumenty jednocześnie(2) lub pojedynczo (3)

KONTO CZYTELNIKA:

Inne dostępne opcje na koncie czytelnika:

 • Dane osobowe – formatka zawiera wszystkie informacje na temat czytelnika,

 • Dokumenty wypożyczone, udostępnione – opcja umożliwia sprawdzenie stanu konta,

 • Zamówione dokumenty - czytelnik w każdej chwili może sprawdzić czy poprawnie dokonał zamówienia, jeżeli zamówienie nie zostanie wysłane, to po 2 4 godzinach dokument jest znowu dostępny i można go ponownie zamówić,

 • Rezerwacja – można sprawdzić miejsce na liście oczekujących na zarezerwowany dokument,

 • Historia czytelnika - historia korzystania ze zbiorów,

 • Zmiana hasła,

 • Zmiana e-maila - opcja ta umożliwia zmianę adresu e-mail lub wprowadzenie jeśli wcześniej nie podali go bibliotekarzowi. Adres e-mail pozwala na komunikację systemu z czytelnikiem, m.in. w przypadku:

  • Przejścia rezerwacji w zamówienie,

  • Przypomnienia o terminie zwrotu dokumentów

  • Rozpoczęciu naliczania kar

WYKAZ SKRÓTÓW:

W celu zlokalizowania położenia dokumentu należy zwracać uwagę na oznaczenia:

np.:

I. 28 31566 - Numer inwentarzowy dokumentu znajdującej się w zbiorze filii nr 28

F. 28- filia numer 28

Sygnatura- dział do którego przydzielona jest książka

Klikając w link z numerem filii przejdziemy do formatki z informacjami o lokalizacji, a po kliknięciu ZOBACZ zostaniemy przekierowani na stronę z pełnymi informacjami kontaktowymi, godzinami otwarcia wybranej filii bibliotecznej.

ZAPROPONUJ ZAKUP

Udostępniamy nową opcję , aktywną po zalogowaniu, w zakładkach czytelnika 

oraz w zakładce KONTO - rejestr wprowadzonych dezyderat wraz z aktualnym statusem: 

Dezyderaty w OPAC WWW - otrzymują statusy: 

 • Zgłoszona - jest to dezyderata nowa, do której bibliotekarz nie podjął żadnej decyzji. 

 • Odrzucona - dezyderata, która nie zostanie zrealizowana,

 • Przyjęta - dezyderata  przyjęta/w trakcie realizacji,

 • Zrealizowana - czytelnik może spodziewać się, że pozycja jest już dostępna w zbiorach biblioteki. 

Każda pozycja to link do zgłoszonej dezyderaty. W każdej chwili czytelnik może sprawdzić jakie informacje umieścił w zapytaniu. Prosimy także o sugestie do której filii dokument powinien zostać zakupiony. NIE MA MOŻLIWOŚCI edytowania dezyderaty.NOWOŚCI

W zakładce Nowości czytelnik znajduje informacje o dokumentach, które w ostatnim czasie zostały przekazane z działu Opracowania do udostępniania/wypożyczenia w  filiach.

Listę nowości można ograniczyć wg:

(1)- filii bibliotecznych,

(2) typu dokumentu (np. książki, filmy)

STARTEGIA WYSZUKIWANIA

Jeśli będziemy wyszukiwać według HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH wyniki wyszukiwania będą różnić się od tych widocznych powyżej.