Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 13 » Z komputerem na Ty! - relacja

Z komputerem na Ty! - relacja

Z komputerem na Ty! - relacja

W dniach 13, 15, 21, 22, 27, 29 października oraz 5 i 6 listopada 2015 roku w filii bibliotecznej nr 13 odbył się kurs komputerowy dla czytelników MBP, mających problem z obsługą komputera i Internetu.
Kurs obejmował szereg podstawowych zagadnień z informatyki. Przyswojenie ich miało dać uczestnikom możliwość samodzielnego korzystania z komputera. Zadaniem kolejnych spotkań było poszerzanie wcześniej zdobytej wiedzy o nowe elementy, jak i powtórzenie oraz utrwalenie omówionych już zagadnień. Program szkolenia przygotowano na podstawie dostępnych publikacji naukowych w taki sposób, by zaspokoił potrzeby nowych użytkowników – za najważniejsze uznano przyzwyczajenie uczestników szkolenia do nowego rodzaju pracy i rozrywki. W związku z tym wybrane zagadnienia przedstawiano na poziomie podstawowym. Wiadomości zostały ułożone w bloki tematyczne, które zawierały:
1. Podstawowe informacje na temat komputera: definicję komputera, rodzaje komputerów, omówienie budowy zewnętrznej, omówienie działania myszy i klawiatury, zasady bezpieczeństwa w czasie użytkowania komputera, informacje na temat programów antywirusowych, omówienie działania pulpitu i paska zadań, zasady pracy w oknie dialogowym.
2. Podstawowe możliwości pracy na komputerze: definicję i rodzaje edytorów tekstu, obsługę klawiatury w edytorze tekstu, pasek menu i pasek narzędzi edytora tekstu, kopiowanie, wycinanie, wklejanie tekstu, różnego rodzaju formatowanie tekstu, tworzenie tabel; tworzenie, przechowywanie i porządkowanie dokumentów (nadawanie nazw, typy plików, kończenie pracy, zapisywanie zmian), szukanie i usuwanie pików/folderów.
3. Informacje o przeglądarkach i wyszukiwarkach internetowych: informacje o Internecie, strukturę adresu www, definicje i różnice między przeglądarką a wyszukiwarką internetową, zasady obsługi przeglądarki, pracę w oknach, odświeżanie stron, tworzenie zakładek; wyszukiwanie informacji (wybór wyszukiwarki, używanie słów kluczowych, kolejność wyświetlania wyników, wyszukiwanie złożone), kopiowanie treści z Internetu do edytora tekstu.
4. Możliwości Internetu: wiadomości o portalach informacyjnych, stronach urzędowych, administracji, edukacji, kulturze, usługach, komunikacji; zagadnienia prawne dotyczące internetu, bezpieczeństwo w sieci; definicję programu pocztowego, omówienie dostępnych programów pocztowych.
5. Omówienie strony internetowej MBP: topografia strony (zakładki nowości, filie dziedzinowe, działalność filii bibliotecznych), katalog elektroniczny (logowanie, wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie), operacje na indywidualnym koncie czytelnika (sprawdzanie terminu zwrotu, prolongowanie, zmiana adresu e-mail do korespondencji, zmiana hasła).
Uczestnicy kursu stawiali się co tydzień na zajęcia, nie zdarzało się, by ktoś opuszczał spotkania.  Kilkoro z nich  miało wcześniej styczność z komputerem, pozostali pracowali na nim po raz pierwszy. Wszyscy uczestnicy zajęć byli w wieku 50-70 lat. Każdy uczestnik pracował sam, miał do dyspozycji całe stanowisko komputerowe. Aby ułatwić pracę stworzono dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. Program kursu był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do umiejętności kursantów. W celu ułatwienia przyswajania prezentowanych treści przygotowano prezentacje multimedialne dotyczące poruszanych zagadnień, a także notatki dla kursantów. Szczególnie ważne okazało się to w czasie zajęć poświęconych pracy w oknie i edytorze teksu.
Zajęcia miały formę swobodnego wykładu połączonego z ćwiczeniami. Na bieżąco rozwiązywano zadania i analizowano pojawiające się problemy.
Czytelnicy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonego kursu. Co ważne, kurs został przeprowadzony na prośbę zainteresowanych nauką obsługi komputera czytelników MBP. Była to dla nich komfortowa okazja do postawienia pierwszych kroków w dziedzinie informatyki. Tempo pracy zostało dostosowane do potrzeb każdego z nich. Uwzględniono także sugestie dotyczące tematyki spotkań. Kursanci zostali również zaproszeni do korzystania ze stanowisk komputerowych w filii bibliotecznej nr 13 i zapewnieni o możliwości otrzymania pomocy w trakcie indywidualnej pracy. Kilkoro z nich korzysta z tej pomocy regularnie.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie