Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 54 (ProMedia) » Wykład dr. Andrzeja Gawlika o rozwoju OZE w Polsce

Wykład dr. Andrzeja Gawlika o rozwoju OZE w Polsce

Wykład dr. Andrzeja Gawlika o rozwoju OZE w Polsce

25 listopada 2019 (poniedziałek) o godz. 18.00, zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na wykład  dr. Andrzeja Gawlika zatytułowany: „Perspektywy rozwoju OZE w Polsce. Zagadnienia potencjałów teoretycznych i technicznych, najnowszych rozwiązań i pomysłów dających szansę na zwiększenie ilości energii pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, przyjaznych środowisku”. Wstęp wolny.

Zgodnie z definicją OZE to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.Andrzej Gawlik, doktor inżynier nauk rolniczych, specjalność agronomia-agrofizyka, absolwent kierunku Fizyka Techniczna na Politechnice Szczecińskiej. Adiunkt zatrudniony w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Partnerem wydarzenia jest Fundacja Ścieżkami Pomorza.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie