Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Polowania na czarownice

Witryna Kulturalna

Polowania na czarownice

Zapraszamy 13 stycznia 2020 (poniedziałek) o godz. 18.00 do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na wykład dr. hab. prof. US Agnieszki Gut, zatytułowany „Polowania na czarownice w epoce nowowożytnej - kontekst prawny, społeczny, religijny”. Wstęp wolny. Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Dr hab. Agnieszka Gut, profesor w instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, szczególne zainteresowania kieruje ku heraldyce, co znalazło swój wyraz w pracy magisterskiej pt. „Rozwój herbu miasta Stargardu od XIII do początku XIX wieku” oraz w recenzjach prac poświęconych herbom miejskim i książęcym na Pomorzu Zachodnim. Dyplomatyka pomorska to druga dziedzina jej badań naukowych, których efektem są artykuły dotyczące kancelaryjnej i pozakancelaryjnej działalności notariuszy książąt zachodniopomorskich w XIII i w pierwszej połowie XIV wieku. Badania te poruszają także zagadnienia związane z istnieniem w tym okresie urzędu kanclerskiego na dworze książąt szczecińskich. Swoją uwagę koncentrowała także na formularzu średniowiecznych dokumentów książąt zachodniopomorskich. Był on poddawany analizie dyplomatycznej w celu określenia zmian zachodzących w sposobie redagowania dokumentów, wpływów obcych kancelarii oraz dążeń pomorskich kancelarii książęcych do wypracowania własnego formularza o indywidualnych cechach. Analiza ta stanowiła podstawę przygotowywanej rozprawy doktorskiej opublikowanej w 2002 r. pt. „Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku”. Tematem rozprawy habilitacyjnej Agnieszki Gut była XIII-wieczna dyplomatyka wschodniopomorska. W związku z tymi badaniami powstały artykuły poświęcone kanclerzom książąt wschodniopomorskich oraz autentyczności dokumentów wystawców z tego obszaru (cystersi z Bukowa Morskiego i Pelplina, norbertanki z Żukowa). W 2014 r. ukazała się natomiast monografia pt. „Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku”, która stała się podstawą przewodu habilitacyjnego zakończonego w maju 2015 r. uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Za pracę tę autorka otrzymała wyróżnienie Jury Nagrody "Studiów Źródłoznawczych" im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego za rok 2014 w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. Od początku XXI wieku A. Gut zajmuje się również intensywnie zachodniopomorską heraldyką samorządową. W efekcie powstało kilka artykułów poświęconych herbom okresu międzywojennego oraz współczesnym, a przede wszystkim wydana w 2005 roku książka pt. „Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym”, za którą w 2006 roku otrzymała wyróżnienie Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne. W tym samym roku dr Gut otrzymała wyróżnienie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w postaci medalu Amicus Scientiae et Veritatis.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie