Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Ut pictura ita visio. Wykład Dariusza Kacprzaka

Witryna Kulturalna

Ut pictura ita visio. Wykład Dariusza Kacprzaka

11 września 2019 (środa) o godz. 18.00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na wykład dr. Dariusza Kacprzaka „Ut pictura ita visio – wybrane kolonie artystyczne w Europie w XIX i pierwszej połowie XX wieku”. Wstęp wolny.

John Constable – uznawany za jednego z najwybitniejszych pejzażystów przełomu XVIII i XIX wieku – zalecał kolegom po fachu: „Malarz powinien chodzić po polach z pokorą w sercu”, jednocześnie przestrzegał jednak: „Nie jest łatwiej posiąść sztukę widzenia natury niż sztukę odczytywania egipskich hieroglifów”. Barbizon, Pont-Aven we Francji, Laren w Holandii, Skagen na Jutlandii, duński Bornholm, czy w Niemczech, na południu Dachau, na północy zaś: Worpswede, Ahrenshoop, Hiddensee, Schwann – to tylko kilka wybranych spośród ponad osiemdziesięciu rozmaitych miejsc w Europie, leżących z dala od metropolii i wielkich centrów sztuki, w których artyści stworzyli kolonie artystyczne… Nie tylko oko i ręka artysty, ale także jego myśli i otoczenie sprawiają, że obiektywnie istniejąca wokół natura na płótnie ulega przekształceniu w subiektywnie rozumiane formy piękna. Malarskie interpretowanie natury może odbywać się w dwojaki sposób – biernie, zgodnie z zasadą „otwartego okna”, bądź aktywnie – kiedy twórca podejmuje decyzję artystyczną, dokonuje wyboru fragmentu rzeczywistości, niekiedy także jego interpretacji. W czym tkwi fenomen dziewiętnastowieczych i dwudziestowiecznych kolonii artystycznych?

dr Dariusz Kacprzak – ur. 1971, historyk sztuki, muzealnik i muzeolog, wykładowca akademicki; absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki ( Kolekcje i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939 , UW 2012, w wersji książkowej: Kolekcje Ziemi Obiecanej , Warszawa 2015,seria: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, t. 6 – nagroda im. Feliksa Jasieńskiego 2016); wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 roku zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie; w latach 1995–2008 członek Komitetu Redakcyjnego i zespołu redakcji „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki – Journal of Conservation-Restoration”; w latach 2009–2011 członek Kolegium Redakcyjnego, w latach 2011–2019 zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego „Muzalnictwo”; kurator/współkurator wielu wystaw oraz autor/współautor towarzyszących im publikacji (ostatnio w Muzeum Narodowym w Szczecinie: 1 913. Święto Wiosny ; Sztuki Piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie; Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie ; Przemiany. Od Klingera do Kanoldta – grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie; Biedermeier oraz Rembrandt w Szczecinie. Prezentacja obrazu „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” ze zbiorów Fundacji książąt Czartoryskich w Krakowie); autor/współautor i redaktor/współredaktor prac naukowych i popularnonaukowych wydanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach; zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej, zagadnień technologii i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, badań proweniencyjnych, historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), Stworzyszenia Muzealników Polskich (SMP), International Council of Museums (ICOM), International Committee For Museology (ICOFOM), International Committee Fine Arts (ICFA), International Committee Collecting (COMCOL), International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), Arbeitskreis für Provenienzforschung, a także członek honorowy Schadow Gesellschaft Berlin oraz Freundeskreis Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., Berlin. Za swą działalność naukową wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz za aktywność dydaktyczną Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr Dariusz Kacprzak zdobył wyróźnienie w IX edycji konkursu Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2018 w kategorii Działalność wystawiennczą przyznaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za szczecińską odsłonę wystawy przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie Biedermeier, czerwiec 2019.

 

31 sierpnia 2019 w trakcie Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w woj. zachodniopomorskim Dr Dariusz Kacprzak - Dyrektor ds. Naukowych MNS otrzymał Złotą Odznakę MKiDN „Za opiekę nad zabytkami” na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Partnerem wydarzenia jest Fundacja Ścieżkami Pomorza.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie