Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Szczecińskie wtorki. Dziedzictwo archeologiczne

Witryna Kulturalna

Szczecińskie wtorki. Dziedzictwo archeologiczne

Zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2), 30 kwietnia 2019 o godz. 17.30, na kolejne spotkanie z cyklu „Szczecińskie wtorki”. Tematem spotkania będzie: Dziedzictwo archeologiczne Pomorza Zachodniego – niewykorzystany potencjał?

Dyskusję poprowadzi dr Paweł Migdalski, a rozmawiać będą: dr Agnieszka Matuszewska, dr hab prof. IAiE PAN Andrzej Janowski, Jacek Gid (Nadleśniczy z Nadleśnictwa Choszczno) oraz Ireneusz Kosta (Wicepreses Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza).

Dla zobrazowania zagadnień, którymi będziemy się zajmować, zaczniemy od krótkiej prezentacji ostatnich, najważniejszych odkryć archeologicznych z zaakcentowaniem ich europejskiej skali. Omówimy potencjał edukacyjny, społeczny, popularyzatorski, ekonomiczny wybranych stanowisk. Przedstawimy możliwości i plany związane z ich wykorzystaniem – skansen w Dolicach, szlak turystyczny, plany związane z Nowym Objezierzem. Możliwości i ograniczenia różnorodnego wykorzystania dziedzictwa archeologicznego z punktu widzenia różnych podmiotów... Głos w tej sprawie zabiorą zaproszeni goście, prezentujący opinię gminy, reprezentanci lasów państwowych, Lokalne Grupy Działania, Wiejska Inicjatywa Rozwoju, muzealnicy, Fundacje zajmujące się dziedzictwem archeologicznym. Zapowiada się gorąca debata, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wstęp wolny! 

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US oraz "Kurier Szczeciński"
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie