Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Słowianie przy stole

Witryna Kulturalna

Słowianie przy stole

27 lutego 2019 (środa) o godz. 18.00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na spotkanie z Małgorzatą Krasną-Korycińską, autorką książek „Przy słowiańskim stole, czyli kulinaria wczesnego średniowiecza" oraz „Słowianie i wikingowie przy stole". Wydarzenie współorganizowane jest wraz z Wydawnictwem Triglav. Wstęp wolny!

Małgorzata Krasna-Korycińska
Archeolog i muzealnik; absolwentka i doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunkt w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Zajmuje się archeologią eksperymentalną, początkowo związaną wyłącznie z tematyką zielarstwa i chemii roślinnej w pradziejach i średniowieczu, z czasem dodatkową specjalizacją stało się także tkactwo i rekonstrukcje odzieży. "Przy słowiańskim stole" to nowatorski poradnik dla rekonstruktorów i nie tylko, zestawiający wyniki badań kilku dyscyplin nauki, pozwalający na opisanie kulinariów Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu. W przystępny sposób przedstawiono dane archeologiczne, etnograficzne, opinie antropologów, oraz teksty źródłowe i skonfrontowano je z eksperymentami archeologicznymi. "Słowianie i wikingowie przy stole" pierwotnie była wydana w języku angielskim, pt. "Viking and Slavic Cuisine", jako poszerzona wersja wcześniejszego "Przy słowiańskim stole". Szybko zyskała licznych czytelników w wielu krajach.

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism. To doświadczenie wskazało braki w polskim rynku wydawniczym, który niemal zupełnie nie oferował pozycji dotyczących wczesnego średniowiecza o zawartości na tyle szczegółowej i przystępnej formie, by odpowiadać potrzebom zarówno tzw. odtwórstwa historycznego, jak i szerokiego odbiorcy. W tym ujęciu Triglav jest pierwszym polskim wydawnictwem powołanym bezpośrednio przez środowisko odtwórców historycznych.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie