Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Spotkanie autorskie z Andrzejem Krywalewiczem [Nie(p)odległe krajobrazy]

Witryna Kulturalna

Spotkanie autorskie z Andrzejem Krywalewiczem [Nie(p)odległe krajobrazy]

9 listopada 2018 (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy do filii bibliotecznej nr 6 w Szczecinie-Dąbiu (ul. Dziennikarska 39) na spotkanie z Andrzejem Krywalewiczem, autorem książki „Tam, gdzie zatrzymał się pociąg”. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Lichtblau


Autor urodził się w miejscowości, którą licznie zasiedlano po wojnie – w Baniach. Od zakończenia II wojny światowej minęły 72 lata. Coraz rzadziej możemy spotkać tych, którzy potrafiliby z pierwszej ręki opowiedzieć nam o zasiedlaniu Ziem Odzyskanych. Ich relacje, pełne niesamowitych historii o odwadze, determinacji i ludzkiej dobroci pośród morza cierpienia, powinny być dla nas inspiracją do lepszego poznania historii naszej ojczyzny.
Książka została wydana w twardej oprawie i dużą czcionką, by ułatwić kontakt z nią także ludziom starszym. Zawiera liczne fotografie pochodzące z osobistych zbiorów bohaterów, o których życiu opowiada. Pomagają one lepiej wczuć się w klimat tamtych czasów. 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Nie(p)odległe krajobrazy".

„Nie(p)odległe krajobrazy” to projekt skierowany przede wszystkim do młodzieży i dorosłych. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Przeciwnie, zachęcamy do międzypokoleniowych relacji, rodzinnego uczestnictwa, bowiem wydźwięk podejmowanych przez nas działań jest ponadpokoleniowy.
Odnosząc się do diagnozy i biorąc pod uwagę kontekst historyczny ziem zachodnich mamy świadomość wagi i potrzeby realizacji proponowanych przez nas działań wokół tworzenia archiwów rodzinnych. Filia biblioteczna może stać się miejscem sprzyjającym integracji. Zakładamy, że w zajęciach poświęconych archiwom rodzinnym i genealogii wezmą udział członkowie rodzin w różnym wieku – rodzice z dziećmi, czy dziadkowie z wnukami. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym dąbskim wydarzeniu.

Partnerami projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecinie, Koło nr 3, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, Archiwum Państwowe, Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wstęp wolny!

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie