Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Odbudowa zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 r. na tle historycznym (Elbląg, Głogów, Kołobrzeg, Szczecin-Podzamcze)

Witryna Kulturalna

Odbudowa zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 r. na tle historycznym (Elbląg, Głogów, Kołobrzeg, Szczecin-Podzamcze)

29 listopada 2018 (czwartek) godz. 18.00 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2) odbędzie się wykład architekta Piotra Fiuka na temat odbudowy starówek w polskich miastach po przemianie ustrojowej. Wstęp wolny.

W okresie zmian ustrojowych zaistniały sprzyjające okoliczności dla przeprowadzenia kolejnego (po II wojnie światowej) etapu przywracania zrujnowanych struktur przestrzennych starych miast. W okresie transformacji nastąpiło przywrócenie swobód prowadzenia działalności gospodarczej i zasady nienaruszalności własności prywatnej, tworząc podstawy dla gospodarczej koniunktury. Przedsiębiorcy, „osoby prywatne” zorganizowane w stowarzyszenia i spółdzielnie mieszkaniowe oraz indywidualni inwestorzy realizowali inwestycje, polegające na budowie w indywidualnych formach współczesnych kamienic, stanowiących reminiscencje wyglądu dawnych siedzib mieszczan, patrycjuszy i kupców. Oryginalność kompozycji architektonicznych — odzwierciedlająca próbę nawiązania do różnorodności i bogactwa fasad staromiejskich kamienic — stanowiła kontrast z monotonnym wyglądam powtarzalnych sekcji powojennych budynków wielorodzinnych.    

Największy zakres odtworzenia dawnych układów zrealizowano w Elblągu, Głogowie, Kołobrzegu i Szczecinie (Podzamcze); dużych miast, których nie odbudowano po 1945 r. (w czasach powojennego „entuzjazmu rekonstrukcyjnego”) oraz nie zagospodarowano po 1956 r. (okresie „oszczędnościowego” modernistycznego budownictwa i unifikacji technologicznej — prefabrykacji). 

Złożone procesy przygotowania odbudowy zespołów kamienic, realizowane na zrujnowanych fundamentach i reliktach murów historycznych, poprzedzone były wielostronnymi badaniami (historii, ochrony konserwatorskiej, konstrukcji, posadowienia).

Wyodrębnione zostały odmienne metody odtwarzania struktur historycznych oraz kształtowania współczesnej zabudowy w obrębie staromiejskich kwartałów, nawiązując do pierwotnych podziałów katastralnych: — rekonstrukcji (wybranych fragmentów o szczególnym znaczeniu dla przywrócenia właściwej skali i charakteru dawnych miast);  — kompozycji „środowiskowych” z umownym nawiązaniem do historycznych zasad kompozycyjnych; 

— rozwiązań architektonicznych o cechach neutralnych; — współczesnych zindywidualizowanych koncepcji kontrastujących z historycznym sąsiedztwem. 

O prowadzącym

Piotr Fiuk - absolwent Politechniki Szczecińskiej. Wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Sztuki i Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz ZUT w Szczecinie. 

Obronił pracę doktorską na Politechnice Krakowskiej. Specjalizacja: historia architektury nowożytnej i współczesnej, ochrona i konserwacja zabytków. Równocześnie od 1994 prowadzi pracownię architektoniczną. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Autor (indywidualnie i w zespołach) projektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i kamienic na Starym Mieście w Szczecinie, w Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, rewaloryzacji fragmentów śródmieścia Szczecina, opracowań studialnych z zakresu ochrony dóbr kultury i planowania przestrzennego oraz projektów architektury wnętrz. Udział w licznych konkursach i plenerach architektonicznych (nagrody i wyróżnienia). Autor prac plastycznych (rysunek, grafika, malarstwo) i fotografii artystycznej prezentowanych na indywidualnych wystawach.

Partnerem spotkania jest Fundacja Ścieżkami Pomorza.

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie