Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Droga do niepodległości

Witryna Kulturalna

Droga do niepodległości

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” realizowanego w bibliotece w Szczecinie-Dąbiu. 22 października o godz. 18.00 odbędzie się wykład „Droga do niepodległości”, który poprowadzi historyk, dr Tomasz Ślepowroński.

Tomasz Ślepowroński jest pracownikiem naukowych Zakładu Studiów Niemcoznawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego główne zainteresowania naukowe to historia historiografii i dzieje instytucji naukowych na Pomorzu Zachodnim. Zajmuje się też badaniami nad dziejami nauki historycznej w NRD i stosunkami tego państwa z Polską, szczególnie w aspekcie kontaktów przygranicznych. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 

Partnerami projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecine, Koło nr 3, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, Archiwum Państwowe,  Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie