Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Zarys historii Pomorza od X wieku do 1990 roku

Witryna Kulturalna

Zarys historii Pomorza od X wieku do 1990 roku

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” realizowanego w bibliotece w Szczecinie-Dąbiu. 19 października o godz. 18.00 odbędzie się wykład „Zarys historii Pomorza od X wieku do 1990 roku”, który poprowadzi dr hab. Paweł Gut, pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Paweł Gut jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych o specjalności historia powszechna nowożytna i Pomorzoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jego zakres prac badawczych to historia nowożytna Pomorza oraz Prus, miasta Pomorza w czasach nowożytnych, dzieje administracji pruskiej w XVIII wieku, nauki pomocnicze historii, szczególnie sfragistyka, a także archiwistyka, w tym aktoznawstwo i archiwoznawstwo.

Jest członkiem polskich i niemieckich towarzystw naukowych i stowarzyszeń oraz autorem licznych publikacji z zakresu hostorii Pomorza Zachodniego.

Partnerami projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecine, Koło nr 3, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, Archiwum Państwowe,  Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie