Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Projektów » Nie(p)odległe krajobrazy

Witryna Projektów

Nie(p)odległe krajobrazy

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym projekcie „Nie(p)odległe krajobrazy”. Zaczynamy w październiku, spotkania i zajęcia potrwają do drugiej połowy listopada 2018. Wszystkie wydarzenia odbędą się w filii bibliotecznej nr 6, w Szczecinie-Dąbiu (ul. Dziennikarska 39). Wstęp wolny.

 

Cykl warsztatów dotyczących tworzenia archiwów rodzinnych

Już 2 października 2018, o godz. 17.00 zapraszamy na pierwsze warsztaty: „Na tropach zapomnianych przodków. Dzieje mojej rodziny, czyli genealogia dla początkujących”. Poprowadzi je mgr Alicja Kościelna z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Przedmiotem zajęć będzie wprowadzenie do genealogii, zaznajomienie z podstawowymi pojęciami, genealogicznymi systemami zapisu i numerowania, wiedzą o nazwiskach i genealogicznymi bazami danych. Uczestnicy, w myśl idei, że historia rodziny zaczyna się w domu, zdobędą wiedzę, jak stworzyć drzewo genealogiczne lub tablicę ascendentów.  

Drugie warsztaty odbędą się 10 października 2018, o godz. 17.00. Tematem będzie „Zapisywanie pamięci”, poprowadzi je animatorka, Weronika Fibich-Foremska. Przedmiotem zainteresowania uczestników będą historie wywiedzione z przedmiotu, opowieści o przyniesionych artefaktach, pamiątki rodzinne jako źródło informacji o dziejach rodziny, a także sposoby prezentacji, na przykład snucie opowieści.

Trzecie warsztaty, to już stricte „Fotografia rodzinna”. Odbędą się 17 października, o godz. 17.00, poprowadzą je fotograficy: Beata Bogusławska i Cezary Dubiel. Tematem będzie wstęp do fotografii, oświetlenie, kadrowanie, tajniki fotografii portretowej.

Te same osoby poprowadzą „Warsztat z diaporamy”, który jest czwartą ofertą warsztatową w projekcie. Zapraszamy 24 października, o godz. 17.00. Tym razem uczestnicy poznają tajniki tworzenia spektaklu audiowizualnego. W programie: wprowadzenie do tematyki diaporamy, montaż, synchronizacja obrazu i dźwięku.

 

Cykl spotkań i wykładów otwartych

19 października, godz. 18.00. Wykład „Zarys historii Pomorza od X wieku do 1990 roku”, który poprowadzi dr Paweł Gut, pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie.

22 października, godz. 18.00. Wykład „Droga do niepodległości”, który poprowadzi historyk, dr Tomasz Ślepowroński.

9 listopada, godz. 18.00. Spotkanie autorskie z Andrzejem Krywalewiczem, autorem książki „Tam, gdzie zatrzymał się pociąg”. Rozmowę z autorem poprowadzi Krzysztof Lichtblau, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. 

14 listopada, godz. 17.00. Spacer historyczny po Dąbiu z Ryszardem Kotlą, przewodnikiem i pasjonatem historii Szczecina. zakończony w bibliotece, gdzie uczestnikom zostanie zaprezentowana diaporama „Śladami Piłsudskiego”, a także odbędzie się pokaz diaporam powarsztatowych z tworzenia archiwów rodzinnych.
Na zakończenie na budynku biblioteki nastąpi malowanie światłem symboli narodowych. 

 „Nie(p)odległe krajobrazy” to projekt skierowany przede wszystkim do młodzieży i dorosłych. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Przeciwnie, zachęcamy do międzypokoleniowych relacji, rodzinnego uczestnictwa, bowiem wydźwięk podejmowanych przez nas działań jest ponadpokoleniowy.

Odnosząc się do diagnozy i biorąc pod uwagę kontekst historyczny ziem zachodnich mamy świadomość wagi i potrzeby realizacji proponowanych przez nas działań wokół tworzenia archiwów rodzinnych. Filia biblioteczna może stać się miejscem sprzyjającym integracji. Zakładamy, że w zajęciach poświęconych archiwom rodzinnym i genealogii wezmą udział członkowie rodzin w różnym wieku – rodzice z dziećmi, czy dziadkowie z wnukami. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym dąbskim wydarzeniu. 

Partnerami projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecine, Koło nr 3, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, Archiwum Państwowe,  Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie