Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Projektów » Centrum Kultury Dialogu

Witryna Projektów

Centrum Kultury Dialogu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie Centrum Kultury Dialogu. Obejmie on dwa wykłady, warsztaty oraz współorganizowaną przez uczestników debatę poświęconą sztuce dyskusji. Spotkania odbędą się we wrześniu i październiku w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2).  

Wydarzenia w ramach projektu:

12 września (środa) godz. 18:00 wykład "Kultura dialogu, kultura języka" - prof. Ewa Kołodziejek

19 września (środa) godz. 17:00 warsztaty "Powiedz to dobrym słowem" - Dorota Trynks (obowiązują zapisy: promocja@mbp.szczecin.pl)

5 października (piątek) godz. 18:00 wykład "Sztuka prowadzenia negocjacji" - Lucyna Wojczys

Całość wydarzeń podsumuje debata społeczna współorganizowana przez uczestników projektu. 

 
Projekt powstał w oparciu o zaobserwowane potrzeby społeczne dotyczące umiejętności prowadzenia dyskusji zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej (także wirtualnej). Wzrost zróżnicowania społeczeństwa związany z globalizacją sprawia, że częściej konfrontowane są różne postawy i poglądy. Eskalację agresji werbalnej można zaobserwować w wielu przejawach życia prywatnego i publicznego, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, statusu społecznego i materialnego, wyznawanej wiary, czy poglądów rozmówców.

Cele projektu:

- uświadomienie potrzeby pracy nad poprawą jakości komunikacji interpersonalnej zarówno w sferze prywatnej i publicznej,

- dostarczenie narzędzi służących poprawie komunikacji interpersonalnej, kulturalnej wymianie poglądów, nabyciu umiejętności negocjacyjnych, porozumieniu bez agresji,

- uświadomienie możliwości prowadzenia debat na ważne tematy w atmosferze życzliwości i poszanowania różnorodności.

W tym celu uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach dotyczących wspomnianych zagadnień, a także będą mieli możliwość weryfikacji nabytych umiejętności w zorganizowanej przez siebie debacie.

Projekt „Centrum Kultury Dialogu” organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału w Szczecinie. Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu Społecznik.

#pomorzezachodnie #społecznik 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie