Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Regionalizm a badania historyczne na Pomorzu Zachodnim

Witryna Kulturalna

Regionalizm a badania historyczne na Pomorzu Zachodnim

13 grudnia 2017 (środa) o godz. 18.00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na dyskusję, w której głos zabiorą dr Eryk Krasucki, dr Paweł Migdalski, dr Radosław Ptaszyński oraz dr hab. prof. US Radosław Skrycki.  O nowym regionalizmie porozmawiają w kontekście swoich najnowszych publikacji historycznych poświęconych Cedyni, Drawsku Pomorskiemu, Kołobrzegowi i Mieszkowicom.

Współczesny regionalizm jest na dyskusję otwarty. Więcej na niej zyskuje, niż traci. Przez „regionalizm” rozumie się pewnego rodzaju postawę i sposób my-ślenia (choć może on być również ideologią, nurtem badawczym i ruchem spo-łecznym). Antoni Jan Omelaniuk pisał, że „istotą regionalizmu jest troska o za-chowanie w »małej ojczyźnie« wartości jej przeszłości i tradycji, dopełnienie war-tości dzisiejszych i stwarzanie jej wartościowej przyszłości. Budzenie postaw sza-cunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, jako jednego z wielu pełnoprawnych ele-mentów wielkiego uniwersum kultury człowieka. Traktowanie dziedzictwa i tradycji jako źródła wskazań dla rozwoju i przyszłości, kształtowania i wzmacniania własnej tożsamości o niezależności kulturowej. Rozpoczęcie przemyślanej i trwałej pracy organicznej i u podstaw, na rzecz własnej, »małej ojczyzny« i na rzecz siebie – jej pełnoprawnego obywatela”. 

Tak określony program stał się wyznacznikiem dla badań historycznych, które prowadzone są od pewnego czasu na Pomorzu Zachodnim. Mają one swe ograniczenia, głównie instytucjonalne, ale ich myśl jest spójna – (d)opowiedzenie historii, czasem zapomnianej, czasem zmitologizowanej. Czasem jest to również opowiedzenie historii, która dotąd była całkowicie zasłonięta. Istotne jest również to, że badania te wychodzą często ze środka społeczności lokalnych, od stowa-rzyszeń i lokalnych zapaleńców, co sprawia, że można już nieśmiało mówić o pewnym nurcie.

Dr Eryk Krasucki – historyk, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US, pracownik oddziału szczecińskiego IPN. Badania prowadzi w obszarze historii Polski XX wieku, teorii i praktyki komunizmu oraz zachodniopomorskiej regionalistyki.

Dr Paweł Migdalski – studiował na uniwersytetach w Szczecinie, Poznaniu, Mar-burgu i Greifswaldzie. Zajmuje się historią Pomorza Zachodniego, Nowej Marchii, historiografią, tematyką pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz dydaktyką historii. Autor ponad stu artykułów naukowych i publicystycznych oraz 4 książek: „… w tej strażnicy Rzeczypospolitej” Rejon Pamięci Narodowej Cedynia–Gozdowice–Siekierki, Szczecin-Poznań 2007; Moja mała ojczyzna. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino, Chojna 2010 (dodruk 2012), Średniowieczny Czachów, Chojna 2017 (wraz z E. Rymarem, w druku); Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2017 (w druku); redaktor bądź współredaktor kilkunastu prac zbiorowych. Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Radosław Ptaszyński - politolog, socjolog, historyk; adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US; pracownik Ośrodka Badań Biograficznych US, sekretarz redakcji Polish Biographical Studies; członek zarządu Polskiego To-warzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie; stypendysta Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu; opublikował m.in. Trzymamy straż nad Odrą. Propa-ganda – fakty – dokumenty, Szczecin 2007; Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946–1955, Szczecin 2010; Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, Szczecin 2010; Tuczno poprzez wieki. Studia szkice (współred. z E. Krasuckim), Polifonia pamięci. Kołobrzeg w latach 1945 -2105, Szczecin 2017 (współred. z J. Suchym). 

Dr hab. prof. US Radosław Skrycki – regionalista, związany rodzinnie z Chojną, stąd zainteresowania - historia regionalna dawnej Nowej Marchii i Pomorza. Członek stowarzyszenia Terra Incognita w Chojnie. Historyk-nowożytnik specjali-zujący się w historii kartografii, członek m.in. Zespołu Historii Kartografii PAN. Mu-zealnictwo: autor programu nauczania muzealnictwa w Instytucie Historii US, współorganizator konferencji "Muzea na Pomorzu"; członek kapituły nagrody Za-chodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku. Autor 3 monografii, 17 prac pod redakcją, ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie