Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Tydzień Zakazanych Książek

Witryna Kulturalna

Tydzień Zakazanych Książek

W dniach 24-30 września 2017 roku obchodzimy międzynarodowy Tydzień Zakazanych Książek. Jest to akcja, która ma zainteresować czytelników problematyką wolności słowa i uświadomić im, że w historii było bardzo wiele sytuacji, w których wolności tej brakowało. Dostęp do książek, a co za tym idzie, do informacji i wiedzy, zawsze był ograniczany - z różnych powodów, w różny sposób i przez różne czynniki. Celem akcji jest przypomnienie historycznych (z dzisiejszej perspektywy dość miałkich) przyczyn stosowania cenzury oraz zwrócenie uwagi na fakt, że proceder ten, w mniejszym lub większym stopniu, na całym świecie trwa do dziś. To nic, że z perspektywy czasu niegdysiejsze zakazy, niszczenia nakładów, tropienie, prześladowanie tych, którzy wbrew prawu jednak czytają „treści niedozwolone” – budzą dziś zażenowanie i dają świadectwo małostkowości oraz są świadectwem chorobliwej uzurpacji przedstawicieli prawa. Niegdysiejsze książki zakazane są teraz niejednokrotnie kanonem literackim. A mimo to wciąż ktoś gdzieś na świecie (nie wyłączając Polski), powołując się na wyższe racje, zakazuje tego czy innego tytułu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie włącza się, jak co roku, w obchody Tygodnia Zakazanych Książek. W naszych filiach bibliotecznych zostaną wyeksponowane tytuły niegdyś objęte cenzurą, przygotowane też zostaną okolicznościowe wystawki oraz plansze informacyjne.