Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Tydzień Zakazanych Książek

Witryna Kulturalna

Tydzień Zakazanych Książek

W dniach 24-30 września 2017 roku obchodzimy międzynarodowy Tydzień Zakazanych Książek. Jest to akcja, która ma zainteresować czytelników problematyką wolności słowa i uświadomić im, że w historii było bardzo wiele sytuacji, w których wolności tej brakowało. Dostęp do książek, a co za tym idzie, do informacji i wiedzy, zawsze był ograniczany - z różnych powodów, w różny sposób i przez różne czynniki. Celem akcji jest przypomnienie historycznych (z dzisiejszej perspektywy dość miałkich) przyczyn stosowania cenzury oraz zwrócenie uwagi na fakt, że proceder ten, w mniejszym lub większym stopniu, na całym świecie trwa do dziś. To nic, że z perspektywy czasu niegdysiejsze zakazy, niszczenia nakładów, tropienie, prześladowanie tych, którzy wbrew prawu jednak czytają „treści niedozwolone” – budzą dziś zażenowanie i dają świadectwo małostkowości oraz są świadectwem chorobliwej uzurpacji przedstawicieli prawa. Niegdysiejsze książki zakazane są teraz niejednokrotnie kanonem literackim. A mimo to wciąż ktoś gdzieś na świecie (nie wyłączając Polski), powołując się na wyższe racje, zakazuje tego czy innego tytułu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie włącza się, jak co roku, w obchody Tygodnia Zakazanych Książek. W naszych filiach bibliotecznych zostaną wyeksponowane tytuły niegdyś objęte cenzurą, przygotowane też zostaną okolicznościowe wystawki oraz plansze informacyjne. W trzech z naszych bibliotek zostaną przeprowadzone warsztaty przez Mateusza Lipko z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

filia biblioteczna nr 2 (ul. Sikorskiego 10)
W ramach Tygodnia Zakazanych Książek zostanie zorganizowana okolicznościowa wystawa.

filia biblioteczna nr 4 (ul. Barnima 25)
Skazane na zapomnienie - ekspozycja literatury objętej piętnem cenzury. Materiał wystawowy dotyczyć będzie zwłaszcza czasów stalinowskich, kiedy zaczynały powstawać pierwsze wytyczne w sprawie oczyszczania księgozbiorów z książek antykomunistycznych i niezgodnych z linią rządzącej wówczas partii. 
28 września 2017 o godz. 12.40 zostaną przeprowadzone warsztaty przez Mateusza Lipkę z Instytutu Pamięci Oddział w Szczecinie, pt.: "Papierowa rewolucja". Na spotkanie z fenomenem drugiego obiegu wydawniczego lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Polsce, zostali zaproszeni uczniowie z Gimnazjum nr 6. "Celem warsztatów jest zaprezentowanie sposobu funkcjonowania polskich wydawnictw podziemnych okresu PRL. Drugi obieg miał kluczowe znaczenie nie tylko dla literatury – poprzez rozpowszechnianie wartościowych tytułów polskich i zagranicznych blokowanych przez cenzurę państwową, ale również stanowił ważny przejaw społecznego oporu i w istotny sposób przyczynił się do obalenia władzy komunistycznej". /cyt. ze str. IPN/

filia biblioteczna nr 5 (ul. Mieszka I 105)
W czasie Tygodnia Zakazanych Książek zaplanowano okolicznościową wystawę. 28 września 2017, o godz. 10.00 Mateusz Lipko z IPN przeprowadzi warsztaty z młodzieżą z zaprzyjaźnionego Gimnazjum, pt.: "Papierowa rewolucja".

filia biblioteczna nr 12 (ul. Marcina 1)
Zapraszamy do oglądania wystawy zorganizowanej z okazji Tygodnia Zakazanych Książek - będzie to ekspozycja książek poddanych z różnych względów cenzurze.

filia biblioteczna nr 14 (ul. Krzemienna 17)
Dnia 29 września 2017 o godzinie 9.00 w filii odbędzie się spotkanie z okazji Tygodnia Zakazanych Książek. Bibliotekę odwiedzi starsza młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 12, która wybrała i zaprezentuje dzieła  podlegające ocenzurowaniu. Wizytę uczniów uświetni ekspozycja zakazanych książek.

filia biblioteczna nr 28 (pl. Lotników 7)
W bibliotece zostanie zorganizowana wystawa ocenzurowanych książek, tablice informujące o wydarzeniu oraz akcja promocyjna na Facebooku.

filia biblioteczna nr 29 (ul. Kresowa 1)
Z okazji Tygodnia Zakazanych Książek zostanie utworzona wystawa pozycji, które w przeszłości podlegały cenzurze z różnych powodów (m.in. religijnych, obyczajowych, politycznych, społecznych). Ekspozycję będzie można oglądać w dniach 25-29 września.

ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)
Z okazji obchodzonego Tygodnia Zakazanych Książek, w ProMediach odbędą się warsztaty pt.: "Papierowa rewolucja" przeprowadzone z dwiema klasami siódmymi ze Szkoły Podstawowej nr 54, przez Mateusza Lipkę z IPN. Podczas spotkania wyjaśniona zostanie sama idea tego święta, konieczność zwrócenia uwagi na działanie cenzury, ale i na potrzebę czytania oraz tworzenia literatury. Zostanie również omówione pojęcie cenzury oraz jej klasyfikacja według różnych kategorii. Uczniowie dowiedzą się, jak na przestrzeni wieków w różnych krajach cenzorzy uderzali w twórców. Pokrótce zostaną omówione wybrane dzieła, które miały problem z cenzurą. 

filia dziecięca nr 3 dla dzieci (ul. Z. Nałkowskiej 15)
Podczas Tygodnia Zakazanych Książek zostanie zorganizowana wystawa książek, które z jakichś powodów były ocenzurowane, zabronione lub krytykowane i określane jako kontrowersyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jaka książka, gdzie, kiedy i przede wszystkim dlaczego trafiła na listę ksiąg zakazanych, a także o różnych ciekawych przypadkach współczesnych dzieł, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, religijnej czy obyczajowej. Celem Tygodnia Zakazanych Książek jest nie tylko uświadamianie, ale też stwarzanie okazji do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcanie do czytania książek także tych "niepoprawnych".

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszch filii bibliotecznych podczas Tygodnia Zakazanych Książek. I nie tylko.

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie