Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Szczecińskie wtorki VI

Witryna Kulturalna

Szczecińskie wtorki VI

25 kwietnia 2017 (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na kolejne spotkanie z cyklem spotkań poświęconych historii miasta. Tym razem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Kiedy Szczecin stał się polski?”

Idea "Szczecińskich wtorków"
Czym jest miejsce, w którym mieszkamy, co nas, mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, łączy, na ile ważna jest dla nas historia miejsca (co z niej jest ważne), na ile teraźniejszość i projekty przyszłości? Pytań o lokalną i regionalną tożsamość można by stawiać więcej.

Chcemy je stawiać i szukać na nie odpowiedzi podczas Szczecińskich wtorków, organizowanych z inicjatywy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, do którego dołączyli Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie i „Kurier Szczeciński”. Spotkania są organizowane w ProMediach, filii biblioteki i salonie czytelniczym (al. Wojska Polskiego 2). To centrum miasta, bo tematy, o których chcemy rozmawiać, są – jak sądzimy – centralne. Dyskusje są poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Organizatorzy
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Kurier Szczeciński

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie