Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Biblioteki »

Witryna Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie jest instytucją kultury miasta Szczecina. Na terenie miasta działają 34 filie biblioteczne.

Celem naszej działalności jest zaspokajanie oraz rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Do zadań Biblioteki należą: gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury. 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie