Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: O nas

O nas

Informacje o MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie jest instytucją kultury. Celem jej działalności jest zaspokajanie oraz rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Do zadań Biblioteki należą: gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury. 


Trochę informacji
W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie wchodzą 34 filie biblioteczne, rozlokowane na terenie całego miasta. W jego prawobrzeżnej części znajduje się 8 placówek bibliotecznych, na lewym brzegu Odry – 26. Tak duża liczba wypożyczalni i wynikająca z tego faktu powszechna dostępność dla czytelników w każdym wieku, czyni z naszej instytucji najważniejszą placówkę kulturalną Szczecina. Struktura organizacyjna MBP tym różni się od innych bibliotek publicznych w Polsce, że nie posiada Biblioteki Głównej, w której zgromadzona by była większość księgozbioru. Nasz bogaty i zróżnicowany tematycznie księgozbiór udostępniamy poprzez sieć wypożyczalni. W trosce o zaspokojenie różnorodnych wymagań czytelniczych stworzyliśmy też wypożyczalnie dziedzinowe. Jest to sieć filii gromadzących w poszerzonym zakresie literaturę z określonych dyscyplin naukowych. 

Centralny ośrodek, mieszczący się przy ul. Hoene-Wrońskiego 1, jest siedzibą dyrekcji MBP, znajdują się tu również kadry zarządzające filiami bibliotecznymi oraz działy zajmujące się całym procesem, przez który musi przejść książka, aby trafić na półki biblioteczne. Zadaniem działów merytorycznych jest m.in. troska o sprawny przebieg pracy z czytelnikiem w filiach, o udostępnienie mu wszystkich niezbędnych informacji. Działy techniczne dbają o to, aby proces udostępniania księgozbioru odbywał się w estetycznym i wygodnym dla czytelnika miejscu.


Trochę historii 
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie powstała na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz na mocy porozumienia z dnia 10 kwietnia 1995 roku między wojewodą a miastem gminą Szczecin. W świetle nowych przepisów i uchwał gmina miasto Szczecin powołała Miejska Bibliotekę Publiczną, której dyrektorem został mgr Krzysztof Marcinowski. 

MBP przejęła 51 z 54 filii bibliotecznych będących dotąd pod opieką Książnicy Pomorskiej, sprawującej funkcje biblioteki wojewódzkiej, finansowanej z budżetu województwa otrzymała budynek przy ulicy Hoene-Wrońskiego 1. W oparciu o przejęte od Książnicy filie biblioteczne i zgromadzony w nich księgozbiór od 1995 roku Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła funkcjonować jako samodzielna instytucja, czyli sieć placówek bibliotecznych centralnie kierowanych przez dyrekcję.

Przejęta w 1995 roku sieć filii wymagała natychmiastowej restrukturyzacji i modernizacji. Przygotowano plan gruntownych zmian w strukturze biblioteki, zaakceptowany przez Zarząd Miasta i Komisję Kultury Rady Miasta. Podjęto decyzję o zamknięciu lokali, których stan techniczny wskazywał na nieopłacalność remontu, a małe filie, znajdujące się niedaleko od siebie, połączono w duże wielofunkcyjne biblioteki dzielnicowe. Restrukturyzacja polegała również na zmniejszeniu zatrudnienia do poziomu, który umożliwiałby sprawne funkcjonowanie placówek. W ten sposób w ciągu dziesięciu lat liczba filii zmniejszyła się z 51 do 35, co nie wpłynęło negatywnie na frekwencję czytelników, natomiast zdecydowanie poprawiła się ich  jakość funkcjonowania. Zyskały też na jakości zgromadzone w nich zbiory – w dużej części są to nowości, ksiązki wydane w ostatniej dekadzie. Poprawie uległo wyposażenie wszystkich bibliotek. Przeprowadzono niezbędne remonty, większość filii została gruntownie odnowiona oraz wyposażona w nowe meble i niezbędne urządzenia, dzięki czemu placówki te mogą funkcjonować na prawdziwie europejskim poziomie.


Trochę nowoczesności
Sprawą priorytetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jest profesjonalizm w obsłudze czytelników. Naszą misją jest zaoferowanie naszym klientom jak najłatwiejszego dostępu do książki i informacji. W tym celu już od momentu powstania MBP intensywnie przygotowywaliśmy się do procesu komputeryzacji. W 2000 roku, wraz z zakupem 18 licencji systemu PROLIB, rozpoczęły się prace nad tworzeniem elektronicznej bazy danych. Naszym niewątpliwym sukcesem jest szybki i sprawny przebieg działań związanych z tworzeniem katalogu on-line. W marcu 2007 roku wprowadzono do systemu PROLIB ostatnie rekordy (opisy bibliograficzne) i od tego momentu został oddany do dyspozycji czytelników kompletny, obejmujący zbiory wszystkich 34 filii bibliotecznych, profesjonalny katalog elektroniczny. Korzyści płynące z takiej bazy danych są dla czytelnika nieocenione. Może on – z dowolnego komputera na świecie – przeglądać katalogi, zamawiać, rezerwować czy prolongować dokumenty ze zbiorów swojej biblioteki, a także tworzyć przydatne do nauki, pracy czy hobby zestawienia literatury. Co więcej, katalog on-line pozwala na wyszukiwanie potrzebnych dokumentów nie tylko podając nazwisko autora czy tytuł dzieła, ale także za pomocą haseł przedmiotowych, nazwy serii czy numeru ISBN. W większości naszych placówek oferujemy naszym czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu, a w trzech filiach można dodatkowo korzystać odpłatnie z drukarek. Nasi pracownicy mogą się ze sobą sprawnie i szybko komunikować dzięki wewnętrznej elektronicznej sieci przekazu informacji INFOLIB, co jest niezwykle istotne ze względu na scentralizowany charakter zarządzania biblioteką. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników uruchomiliśmy funkcję automatycznego wysyłania e-maili, przypominających o zbliżającym się terminie zwrotu książek oraz informujących, że zarezerwowana pozycja książkowa jest gotowa do odebrania w określonej placówce bibliotecznej. Niezwykle istotnym dla nas przedsięwzięciem było otwarcie w 2014 roku nowoczesnej, multimedialnej filii bibliotecznej ProMedia, która pełni rolę ponadbibliotecznego ośrodka kultury. ProMedia jest ośrodkiem edukacyjno-informacyjnym dla dzieci i młodzieży (edukacyjne programy multimedialne) oraz dla osób dorosłych, miejscem spotkań autorskich, wystaw, warsztatów i prelekcji. Jesteśmy Biblioteką nowoczesną, skomputeryzowaną i przyjazną czytelnikom.  

Obecnie odnotowujemy ponad 500 tysięcy odwiedzin i około miliona wypożyczeń rocznie. Zarejestrowanych mamy blisko 60 tysięcy czytelników, którzy wywodzą się z różnych grup zawodowych, społecznych oraz wiekowych. Nasi najmłodsi czytelnicy mają 2-3 lata, najstarsi liczą sobie bez mała 30 razy więcej. Mamy bardzo bogatą ofertę literatury dziecięcej, zarówno dla nieczytających jeszcze samodzielnie maluchów, jak i dla starszych dzieci. Zbiór lektur szkolnych w naszych filiach jest również imponujący, niejednokrotnie bogatszy niż w bibliotekach szkolnych – zarówno w wyborze tytułów jak i w liczbie egzemplarzy poszczególnych pozycji. Sporą grupą odwiedzającą nasze placówki są studenci – to właśnie dla nich gromadzimy podręczniki akademickie, często już nie do zdobycia w księgarniach czy bibliotekach uczelnianych. Dla wszystkich naszych czytelników, tych wymagających i wyrafinowanych i tych, którzy oczekują od kontaktu z książką prostej przyjemności płynącej z lektury, gromadzimy literaturę piękną, popularnonaukową i fachową. Mamy również ofertę uwzględniającą potrzeby osób bezrobotnych oraz starszych, którzy stanowią duży procent naszych użytkowników. Staramy się ciągle wzbogacać nasze zbiory o dokumenty audiowizualne, wychodzimy również naprzeciw potrzebom osób niewidomych i niedowidzących, oferując im w wybranych filiach bibliotecznych audiobooki. Około 1/3 z naszych filii posiada w przybliżeniu 50 tytułów czasopism w stałej prenumeracie.


Trochę standardów
Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie. W tym celu zatrudniamy osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, z wykształceniem bibliotekarskim. Obecnie przeważająca większość naszych pracowników może pochwalić się tytułem magistra. Dbamy o to, aby jakość pracy kadry bibliotecznej satysfakcjonowała naszych czytelników. Stale monitorujemy rynek czytelniczy i poziom wykorzystania zasobów bibliotecznych, aby dokonywane przez nas zakupy nowości wydawniczych były trafione i odpowiadały faktycznym potrzebom osób odwiedzających naszą placówkę. Naszym celem jest zwiększenie rocznego zakupu nowych pozycji książkowych do poziomu odpowiadającego 10% ogólnej liczby woluminów zgromadzonych w bibliotece. Nasze działania zmierzać będą również w kierunku podniesienia poziomu estetycznego lokali bibliotecznych poprzez przeprowadzanie systematycznych remontów i wymianę sprzętu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie