Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: SBP Szczecin » Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

SBP

Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

Ostatnie wydarzenia:

Nadzwyczajne walne zebranie koła

Odbyło się 16.10.2018 i w drodze wyborów wyłoniony został nowy skład Zarządu Koła:

Przewodnicząca: Barbara Markowska bmacuga@mbp.szczecin.pl

Sekretarz: Ewa Krukowska ekrukowska@mbp.szczecin.pl

Skarbnik: Anna Rutkowska arutkowska@mbp.szczecin.pl

Członkinie: Roksana Gąsiorowska i Anna Żurkowska

 

Sztuka konfliktu – warsztaty dla bibliotekarzy

16 czerwca 2018 w siedzibie Dyrekcji Miejskiej Biblioteka Publiczne w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Sztuka konfliktu” przygotowane i przeprowadzone przez naszą koleżankę, Barbarę Markowską. W warsztatach wzięło udział sześcioro członków Koła nr 3 SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie.

Podczas spotkania zdefiniowane zostało pojęcie konfliktu, który, jak się okazuje, nie zawsze musi być nacechowany pejoratywnie, ponadto przedstawiono jego rodzaje, wskazano główne źródła, a także najczęściej stosowane metody rozwiązywania konfliktowych sytuacji. Każdy z uczestników otrzymał także test, określający indywidualny sposób rozwiązywania konfliktu.

Świetne przygotowanie prowadzącej i aktywny udział całej grupy w dyskusji sprawił, że planowany czas spotkania z półtora godziny wydłużył się do trzech godzin.

Mamy nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować kolejne warsztaty, dotyczące interesujących nas zagadnień. Oby były tak owocne jak „Sztuka konfliktu”. 

Dziękujemy, Basiu! 

 

17 czerwca 2018 Odjazdowy Bibliotekarz ma Święcie Cyklicznym

Działania Koła w roku 2017:

Rok 2017 w Kole nr 3 SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie from Marta Kostecka

Współorganizacja Odjazdowego Bibliotekarza (20 maja 2017)

Rozpoczęcie projektu "Okno na świat" podczas Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja 2017)
Warsztaty LOESJE podczas Dnia Bibliotekarza MBP (27 maja 2017)
Okno na Świat: Żydzi (czerwiec 2017)
Okno na Świat: Tatarzy 18, 19 i 21 września 2017
Włączenie się w obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (inauguracja wojewódzka 21 czerwca)
Wyjazd integracyjny: wystawa Fridy Kahlo w Poznaniu (październik 2017)
Okno na Świat: Bliski Wschód 18 i 19 grudnia 2017

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: Barbara Markowska bmacuga@mbp.szczecin.pl
Sekretarz: Ewa Krukowska ekrukowska@mbp.szczecin.pl
Skarbnik: Anna Rutkowska arutkowska@mbp.szczecin.pl
Członkinie: Roksana Gąsiorowska i Anna Żurkowska

Osoby chętne do wstapienia w nasze szeregi prosimy o kontakt z członkiniami Zarządu.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to organizacja branżowa, która w 2017 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Więcej na temat działalności struktur Województwa Zachodniopomorskiego można poczytać na stronie internetowej http://sbpoz.blogspot.com/ i na Facebooku https://www.facebook.com/OZSBP/. Inbformacje o działaniach ogólnopolskich znajdują się na stronie http://www.sbp.pl/.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie