Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: SBP Szczecin » Działalność naszego Stowarzyszenia

SBP

Działalność naszego Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 7,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Koło nr 3 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie podejmowanymi akcjami realizuje wyżej wymienione cele. 

W ubiegłym roku odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła, które miało na celu pozyskanie nowych członków oraz wymianę refleksji i doświadczeń koleżeńskich.  W trakcie spotkania przy ciastkach i przekąskach    zaprezentowano film Andrzeja Wajdy "Niewinni czarodzieje". Film wprowadził uczestników spotkania w nastrój refleksyjno – marzycielski  zapoczątkowując interesującą dyskusję. 

Latem, jako co roku odbyło się spotkanie pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ogrodzie przy budynku Dyrekcji MBP bibliotekarze mieli okazję porozmawiać, spotkać się z dawno niewidzianymi koleżankami, kolegami oraz osobami, które przeszły na emeryturę. Zaproszenie otrzymali również goście specjalni, przedstawiciele innych bibliotek oraz Urzędu Miasta. Spotkanie uświetniła muzyka i catering. 

Z okazji Tygodnia Bibliotek w poszczególnych filiach MBP odbył się szereg akcji, spotkań i wydarzeń promujących czytelnictwo. Między innymi odbyło się spotkanie autorskie z pisarką  Annę Pasikowską, szczecińską autorkę literatury kobiecej. Wydarzenie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze, rozgorzała interesująca dyskusja na temat  kto lepiej przedstawia meandry psychiki kobiecej: kobiety czy mężczyźni?

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Koła nr 3 w ramach integracji z innymi ośrodkami kultury nawiązało współpracę z Kinem Pionier. Członkowie Koła nr 3 otrzymali karty stałego klienta kina. Dzięki temu będziemy rozwijać nasze filmowe pasje.

Stowarzyszenie współdziałało  z Działem Instrukcyjno – Metodycznym przy organizowaniu konkursu dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przedmiotem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej wraz z opisem slajdów dotyczącej bibliotek, czytelnictwa, literatury, kultury, nauki. Prezentacje zostaną wykorzystane podczas spotkań z czytelnikami. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat Miejskiej Biblioteki Publicznej, wiedzy o naszym mieście i regionie, literaturze, a także popularyzacja kultury i ogólnie pojętej nauki i wiedzy. Stowarzyszenie w tym konkursie było jednym z fundatorów nagród. 

W bieżącym roku Koło nr 3 SBP planuje równie ciekawie integrować środowisko bibliotekarskie, szerzyć wiedzę o literaturze i bibliotekach, a także popularyzować kulturę. Podejmowaną działalnością realizujemy cele statutowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.