Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: SBP Szczecin » Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

SBP

Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

Ostatnie wydarzenia:

W dniu 16 czerwca 2018 przed rozpoczęciem obchodów Dnia Bibliotekrza w budynku dyrekcji odbyło się szkolenie z zakresu dobrych praktyk "Sztuka konfliktu". Uczestnicy spotkania uzyskali wiedzę dotyczącą różnych aspektów konfliktu (definicja, struktura, style rozwiązywania, mechanizmy potęgujące konflikt) i podzielili się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Na zakończenie każdy otrzymał test sprawdzajacy indywidualny model rozwiązywania konfliktów. Szkolenie pozwoliło zgłębić wiedzę i zweryfikować umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy zgłosili chęć wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach tego typu np. z asertywności. 

 

17 czerwca 2018 Odjazdowy Bibliotekarz ma Święcie Cyklicznym

Działania Koła w roku 2017:

Rok 2017 w Kole nr 3 SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie from Marta Kostecka

Współorganizacja Odjazdowego Bibliotekarza (20 maja 2017)

Rozpoczęcie projektu "Okno na świat" podczas Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja 2017)
Warsztaty LOESJE podczas Dnia Bibliotekarza MBP (27 maja 2017)
Okno na Świat: Żydzi (czerwiec 2017)
Okno na Świat: Tatarzy 18, 19 i 21 września 2017
Włączenie się w obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (inauguracja wojewódzka 21 czerwca)
Wyjazd integracyjny: wystawa Fridy Kahlo w Poznaniu (październik 2017)
Okno na Świat: Bliski Wschód 18 i 19 grudnia 2017

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: [wakat]

Zastępca: Barbara Markowska bmacuga@mbp.szczecin.pl

Sekretarz: Ewa Krukowska ekrukowska@mbp.szczecin.pl
Skarbnik: Anna Rutkowska arutkowska@mbp.szczecin.pl
Członkini: Dorota Karolewska-Gacek dkarolewska@mbp.szczecin.pl 

Osoby chętne do wstapienia w nasze szeregi prosimy o kontakt z członkiniami Zarządu.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to organizacja branżowa, która w 2017 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Więcej na temat działalności struktur Województwa Zachodniopomorskiego można poczytać na stronie internetowej http://sbpoz.blogspot.com/ i na Facebooku https://www.facebook.com/OZSBP/. Inbformacje o działaniach ogólnopolskich znajdują się na stronie http://www.sbp.pl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie